Projekty

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Pomoz mi, abych to dokázal sám. Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002643, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský.