ŠKOLNÉ

Zápisem školy do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT nám vzniká nárok na dotace poskytované státem. Ty, společně s financováním od sponzorů, provoz školy pokryjí jen částečně. Rodiče se podílí na vzdělávání svých dětí placením školného ve výši:

Denní studium - 3500,- Kč měsíčně (42 000,- Kč na rok), od 1. 9. 2024 bude školné 4.500 Kč měsíčně

 

Přestupy do naší školy lze uskutečnit kdykoliv během školního roku.

V případě zájmu o naši školu si můžete nezávazně domluvit individuální návštěvu výuky.