Zápis do 1. ročníku

Považujeme za důležité seznámit se ještě před samotným zápisem. Ideálním způsobem je náš předškolní kurz Montessori předškoláček, který probíhá jednou týdně obvykle v únoru a březnu. Přesné termíny bývají s dostatečným časovým předstihem uvedeny na našich webových i FB stránkách.

Zápis probíhá v dubnu. Je třeba vyplnit přihlášku a rezervovat si termín (na adrese info@montessorikyjov.cz). Další informace k zápisu naleznete v sekci Aktuality.


Kritéria přijetí

Pro rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v ZŠ Montessori Kyjov budou uplatněna následující kritéria:

Osobní účast dítěte na zápisu se svým zákonným zástupcem.

Věk, školní zralost dítěte a připravenost dítěte pro vzdělávání v rámci Montessori prostředí.

Přednostně budou přijaty děti: jejichž sourozenec již je žákem školy.

                                                    : které se účastnily kurzu Montessori předškoláček, kde si vyzkoušely způsob práce dle našeho ŠVP a mohly spolu se zákonným zástupcem vyhodnotit, zda pojetí vzdělávání v naší škole je vhodné z hlediska osobnostních předpokladů dítěte a zároveň je v souladu s očekáváním zákonných zástupců dítěte.

 

Přestup

Změnit školu lze kdykoliv v průběhu školního roku. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Není se čeho bát- o administrativu se postará škola. Je ovšem důležité se předem se školou dobře seznámit. U nás to probíhá formou náhledu rodičů i dítěte přímo ve výuce. A dítě se pak výuky účastní jeden až dva týdny na zkoušku.

Poté pedagogové zváží, zda je přestup vhodný. A samozřejmě zda přetrvává zájem ze strany rodičů a dítěte.