Zápis do 1. ročníku

Považujeme za důležité seznámit se ještě před samotným zápisem. Ideálním způsobem je náš předškolní kurz Předškoláček, který probíhá jednou týdně obvykle v únoru a březnu. Přesné termíny bývají s dostatečným časovým předstihem uvedeny na našich webových i FB stránkách.

Zápis probíhá v dubnu. Je třeba vyplnit přihlášku a rezervovat si termín (na adrese info@montessorikyjov.cz).


Kritéria přijetí

Osobní účast dítěte je nutná. Dále v bodech: věk, školní zralost dítěte, připravenost dítěte pro vzdělávání v rámci Montessori prostředí.

 

Přestup

Změnit školu lze kdykoliv v průběhu školního roku. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Není se čeho bát- o administrativu se postará škola. Je ovšem důležité se předem se školou dobře seznámit. U nás to probíhá formou náhledu rodičů i dítěte přímo ve výuce. A dítě se pak výuky účastní jeden až dva týdny na zkoušku.

Poté pedagogové zváží, zda je přestup vhodný. A samozřejmě zda přetrvává zájem ze strany rodičů a dítěte.