KONTAKTNÍ INFORMACE

Základní škola Montessori Kyjov

IČ: 08849510

IZO: 696023853

TELEFONNÍ ČÍSLO

+420 737 263 397


Adresa školy

Místo poskytovaného vzdělávání

Zřizovatel

Karla Čapka 2290/10

Nětčice

697 01 Kyjov

Újezd 990, 697 01 Kyjov

budova ZŠ Komenského

Datová schránka: fxch87h

Bankovní účet: 2701865460/2010

Dobrý Start Kyjov, z.s.

Karla Čapka 2290/10, Netčice, 697 01 Kyjov

IČ: 08488312

Zastoupen předsedkyní spolku MDDr. Olgou Petrovou

Telefon: +420 732 532 476, Email: petrovaa.ola@gmail.com

Napište nám