Zápis do 1. ročníku 2024/2025

19.03.2024

Termín

Zápis do 1. třídy proběhne v úterý 9. 4. 2024 ve třídě M2 na adrese Újezd 990, 697 01 Kyjov.

K zápisu pro školní rok 2024/2025 je třeba rezervovat si přesný čas na info@montessorikyjov.cz nebo datovou schránkou: fxch87h, aby bylo možné věnovat se každému zájemci individuálně. V rámci rezervace termínu zájemce obdrží detailní pokyny a také Žádost o přijetí k povinné školní docházce.

K zápisu budou pozváni všichni, kdo si rezervovali termín nejpozději 31. března 2024, a to prostřednictvím e-mailu info@montessorikyjov.cz nebo datovou schránkou: fxch87h.

Kriteria přijetí

Pro rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v ZŠ Montessori Kyjov budou uplatněna následující kritéria:

Osobní účast dítěte na zápisu se svým zákonným zástupcem.

Věk, školní zralost dítěte a připravenost dítěte pro vzdělávání v rámci Montessori prostředí.

Přednostně budou přijaty děti: jejichž sourozenec již je k 1. 9. 2024 žákem školy.

                                                   : které se účastnily kurzu Montessori předškoláček, kde si vyzkoušely způsob práce dle našeho ŠVP a mohly spolu se zákonným zástupcem vyhodnotit, zda pojetí vzdělávání v naší škole je vhodné z hlediska osobnostních předpokladů dítěte a zároveň je v souladu s očekáváním zákonných zástupců dítěte.

Ve školním roce 2024/2025 budeme přijímat 10 žáků do prvního ročníku dle výše uvedených kriterií.

Výsledky správního řízení o přijetí žáků pod jejich registračními čísly do 1. ročníku základního vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách a vyvěšeny v tištěné podobě u vchodu školy dne 26. 4. 2024. Na základě dodaných formulářů vystavíme Rozhodnutí o přijetí dítěte.

Do základní školy Montessori Kyjov přijímáme děti během celého kalendářního roku, pokud máme volnou kapacitu.