KONCEPT A REŽIM DNE

Kdo jsme?

Jsme nestátní základní škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a nabízíme vzdělání 1.-9. třídy. Provoz jsme zahájili k 1. 9. 2020.

Děti tráví ve škole opravdu spoustu času a my se snažíme, aby tento čas byl strávený co nejlépe. Aby se dětem dostalo kvalitního vzdělání, aby se cítily dobře a v bezpečí. Klademe důraz na individuální přístup a rozvoj potenciálu každého žáčka. Zkrátka podporuje rozvoj dítěte jako celek, rozvíjí fyzické, sociální, emocionální i kognitivní aspekty.

Svět se rychle mění, pojďme děti maximálně připravit na život v budoucnu, které bude jistě v mnohém jiné než dnes. Pojďme děti naučit, jak zjistit informace, jak se zorientovat, zkrátka jak si poradit.

Podporujeme děti v rozvoji odpovědnosti, spolupráci a respektu k ostatním, schopnosti přemýšlet nad věcmi, být flexibilní a efektivní, vytvořit si vlastní názor a umět si ho obhájit, ale také umět si přiznat chybu a využít ji jako zkušenost.

Montessori metoda učí zcela jiným způsobem, a přesto jsou znalosti dětí na všech úrovních srovnatelné s žáky běžných škol. Montessori bere v úvahu osobnost dítěte. Učí děti přemýšlet samostatně a nebýt závislými na pokynech autorit.

Jaký je režim dne v naší škole?

  • V 8:00 začínáme společnou ranní elipsou, následuje dopolední blok 8:30- 12:00 (prezentace, samostatná práce nebo práce na projektech, práce s pomůckami včetně svačiny). V čase 12 - 13 probíhá oběd, pobyt venku. Na odpolední blok navazuje družina, která končí v 16:00.
  • Ve třídě jsou dva pedagogové a většinou i asistent pedagoga, kteří již za sebou mají různé Montessori kurzy a další plánují.
  • Angličtina už od první třídy. Hravě s pomůckami a knihami v angličtině, jeden den v týdnu průvodkyně hovoří pouze anglicky.
  • Třídy jsou věkově smíšené. Aktuálně máme dvě věkově smíšené třídy. Míchání věků umožňuje dětem objevovat opravdovou podstatu spolupráce a vzájemného učení se.
  • U nás nezvoní - délku výuky u nás neurčuje zvonek, ale flow dětí.
  • Neznámkujeme a vedeme děti k sebehodnocení. Zpětná vazba bez známkování a srovnávání od učitele. I samotné Montessori pomůcky dávají dítěti samy zpětnou vazbu.
  • Často podnikáme výpravy, které si děti organizují takřka samy. Vydáváme se do přírody i za kulturou či za poznáním do institucí.
  • Pobýváme hodně venku.
  • Kontakt s rodiči - mimo tripartity komunikujeme s rodiči dle potřeby.