top of page

Pomoz mi, abych to dokázal sám


Splufinancováno Evropskou unií

Naše základní škola realizuje projekt s názvem Pomoz mi, abych to dokázal sám, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002643, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský.


Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu ZŠ - práce školního asistenta

  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD

  • odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ


Doba realizace projektu: 1. 11. 2022 - 31. 10 2024


Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inklusivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a zavádění inovativních metod výuky.


Tento projekt je spolufinancován EU.


Plakát ke stažení:

projekt-pomoz-mi
.pdf
Download PDF • 180KB

23 zobrazení
bottom of page