top of page

Dokumenty ke stažení

Všechny následující dokumenty nabízené k nahlédnutí jsou ve formátu PDF. K jejich otevření musíte mít na svém počítači PDF prohlížeč. Doporučujeme Adobe Reader.

Zřizovací listina školské právnické osoby

Školní řád

Dodatek školního řádu - pravidla distanční výuky

Výroční zpráva ZŠ Montessori Kyjov

Průvodní dopis - žádost o zápis změny v údajích

Příloha k žádosti o změnu zápisu školy nebo školského zařízení v rejstříku škol a školských zařízení

Rámcový popis personálního, majetkového a finančního zajištění školní družiny při zvýšení kapacity

Žádost o vyjádření města Kyjova k záměru ZŠ Montessori Kyjov navýšit kapacitu žáků 

bottom of page