ZPĚT

Projekty

Montessori Kyjov-Puzzle Sq.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MY VŠICHNI V HARMONII

Naše základní škola realizuje projekt s názvem My všichni v harmonii, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019906, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.
Doba realizace projektu je od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023.
Projekt je zaměřen na:

-    personální podporu školy – školní asistent

-    projektové dny ve výuce


Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

EU - PROJEKTY.jpg